新蒲萄京官网

Position: Teaching staff > Teaching staff >

Teaching staff

I. The College Administration

Party Secretary: Ma Runcheng

DeanDeputy Party Secretary: Ji Zhichuang

Deputy Party Secretary: Luo Chunli

Deputy Dean: Jiang Junying

Deputy Dean: Zhao Yanfeng

Deputy Dean: Ma Cuijun

Deputy Dean: Tian Fengshao

Organizer: Wang Chengxi

II. Chief-level Organization

1. Committee Office
Director: Liu Xiying

2. Executive Office
Director: Qi Yuexiang
Staff: Li Xuechan,
Wang Tianyu

3. Academic Affairs Office
Deputy Director: Zhang Kexin
Staff: Dai Linfang

4. Scientific Research Office
Deputy Director: Xiu Luyao
Secretary: Qiao Zhiling

5. League Committee Ofice
League Secretary: Jia Yinlan

6. Continuation Education Office
Director: Ding Linghong

7. MPA Center
Director: Tian Fengshao (part-time)
Staff: Chen Haixia

8. Referencerooms
Director: Yang Lianfeng

III. Full-time Faculty
1. Department of Political Science
Zheng Xuefei, Wang Xinqian, Pang Hongzhu, Sun Gentao, Feng Dongxing, He Yunfeng, Zhang Shengli, Zhang Juan, Ma Fuzhen, Xia Heguo, Liu Xiaowei, Xu Fang, Bie Hongxuan, Guo Liangchun, Xu Jian.

2. Department of Philosophy
Lv Shirong, Zhu Lixia, Zhao Qingwen, Ge Shiguo, Zheng Huizi, Guo Qiao, Yang Hongyu, Ye Ping, Li Wei, Song Xiaojie, Zang Yaoke, Chen Zhisheng, Zeng Yun, Yuan Weize, Zhao Yuling, Han Junxi, Han Chenkai, Guo Shuangying, Wang Jiangang, Chen Lianying, Li Shenghui, Cheng Xianli, Zhao Hairui, Jiao Weihua, Feng Peng, Sun Shaofei.

3. Department of Social Work

Tang Qiuwei, Xiu Luyao, Tian Fengshao, Liu Junying, Fu Guangwei, Bai Xueping, Mao Lihong, Liang Zhonggui, Zhu Lei, Li Li.

4. Department of Labor and Social Security

Ling Wenhao, Liu Ping, Liang Guomin, Li Xiaoyu, Liu Sujiao, Dai Lifeng, Wu Fei, Wu Dong, Zhang Ge, Guo Jun, Yao Hong.

5. Department of Management
Mo Qisheng, Wang Laijie, Liu Hui, Cui Huimin, Wei Huihui, Ma Cuijun, Guo Jie, Qiao Xiaowen, Qu Zhan, He Xuan, Geng Yadong, Bian Liang, Wang Yafei, Li Youxue, Wu Lanbo.


  • Address China kaifeng named avenue
  • Zip code: 475004
  • Office phone: 0371-23885565
  • Email address: zgy2015@henu.edu.cn.

Henan university philosophy and public mananfement chool All rights reserved

新蒲萄京官网-新葡萄京手机版